התקנת Exchange 2013 על Server 2012

לפני התקנת של Exchange Server 2013 יש להתקין את הרכיבים הבאים

יש לפתוח את PowerShell ולהריץ את הפקודה הבא

Import-Module ServerManager

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

יש צורך לאתחל את השרת ואחרי זה צריך להתקין את הרכיבים האלה

Microsoft Filter Pack 2.0

Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1

Microsoft Unified Communication Managed API 4.0 Runtime
 

Facebooktwitterlinkedin

rssyoutube
שינוי גודל גופנים
ניגודיות

89 queries in 1.060 seconds, using 40.06mb memory