מהו תאריך התקנת השרת שלכם

חלק מהאינפורמציה הרלבנטית כאשר מנהלים סביבות מרובות שרתים\תחנות היא לפעמים גם

הידיעה לגבי תאריך התקנה של שרת או תחנה ברשת.

מידע חיוני כאשר מדובר בקבלת החלטות לפני שדרוגים, הרחבות אחריות וכדומה.

ישנן מספר פקודות המספקות את האינפורמציה –

systeminfo  פקודה ב Command Line  שתספק פלט די ארוך שאם תחפשו בין השורות תמצאו גם את תאריך ההתקנה המקורי.

מצאנו עבורכם סקריפט די פשוט המאפשר לראות ישירות את תאריך ההתקנה המקורי ובנוסף מאפשר לבחור לפי שם את התחנה או השרת המרוחק

שהנכם מעוניינים במידע ההתקנה לגביה.

העתיקו את השורות הבאות ושמרו בסיומת VBS.

 

VBS

————————————————————-

‘Get OS Install Date

strComputer = InputBox(“Enter the MACHINE NAME or IP address of the computer that you would like to get the OS install date from”,”Get OS Install Date”,”localhost”)
If strComputer = “” Then
WScript.Quit
End If
Set dtmInstallDate = CreateObject( _
“WbemScripting.SWbemDateTime”)
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _
& “{impersonationLevel=impersonate}!\\” _
& strComputer & “\root\cimv2”)
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _
(“Select * from Win32_OperatingSystem”)
For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
MsgBox “OS Installed on: ” & getmydat (objOperatingSystem.InstallDate)
Next

Function getmydat(wmitime)
dtmInstallDate.Value = wmitime
getmydat = dtmInstallDate.GetVarDate

End function

 

——————————————————————

 

בהצלחה!

 

אריאל מרום

Facebooktwitterlinkedin

rssyoutube
שינוי גודל גופנים
ניגודיות

91 queries in 0.468 seconds, using 39.83mb memory